Văn bản  |  Album ảnh  
VIDEO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.844572

Văn phòng - 0383.844572
Hôm nay: 244  - Tất cả: 3,575,444
 
 
Trang chủ | Sắt son niềm tin với Đảng | Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh

Mẩu chuyện về Bác: Bác có phải là vua đâu

Bác có phải là vua đâu

91 năm thành lập Đảng: Xứng đáng với đánh giá 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nhiều kỳ tích.

Mẩu chuyện về Bác: Chú còn trẻ chú vào hầm trước đi

Chú còn trẻ chú vào hầm trước đi

Mẩu chuyện về Bác: Thời gian quý báu lắm

Theo dõi qua các tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta có thể thấy rõ cái mà Bác ghét nhất, ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam càng mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu và phát triển lý luận được coi là công cụ nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa mà thực tiễn đặt ra, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc trong thời đại mới.

Lời Bác là lời nước non

...“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập”...

Tinh thần tự học của Hồ Chủ tịch trong suy nghĩ của người trẻ

Con đường tự học, tinh thần học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại bài học lịch sử mà còn là niềm cảm hứng cho bao thế hệ, ngay cả đến hôm nay.

Xuân về nhớ thơ chúc Tết của Bác Hồ

Đã hơn nửa thế kỷ chúng ta không còn có được niềm vui đón nghe thơ Bác mỗi độ Xuân về. Nhưng những vần thơ chúc Tết của Bác hầu như vẫn còn ngân vang trong trí óc nhiều người chúng ta.

Thực hiện quan điểm “Lời nói đi đôi với việc làm” của Hồ Chí Minh trong rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề rèn luyện cán bộ, đảng viên. Sự quan tâm xây dựng, rèn luyện đó đã làm cho Đảng ngày càng lớn mạnh, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo được quần chúng nhân dân đi theo con đường cách mạng đã chọn, đưa nhân dân ta từ thân phận mất nước, nô lệ đến độc lập, làm chủ; từ bị chia cắt đến thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; từ đói nghèo lạc hậu tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với thế giới.

Nhớ lời Bác dạy: Dân vận phải khéo

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định sức mạnh của Đảng là sức mạnh ở nhân dân. Muốn phát huy sức mạnh của nhân dân, Người căn dặn phải biết dân vận khéo.

Đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Tư tưởng của Người mãi soi đường chúng ta đi

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Người là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, dân tộc ta đã tự giải phóng mình và giành độc lập, thống nhất non sông, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 1   2   3   4   5 

     
 
Thành đoàn Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 25 – Lê Mao – TP. Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 02383.598346
Email: thanhdoanvinh@gmail.com - Website: http://thanhdoanvinh.gov.vn
 
Facebook chat