Văn bản  |  Album ảnh  
VIDEO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.844572

Văn phòng - 0383.844572
Hôm nay: 327  - Tất cả: 3,617,749
 
 
Trang chủ | Hội LHTN Việt Nam

Thành phố Vinh hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, thiết thực tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội, Uỷ ban Hội Thành phố Vinh tổ chức 01 đợt kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021.

Thành phố Vinh: Ra mắt Câu lạc bộ đá bóng qua lưới Việt – Úc.

Thành phố Vinh: Ra mắt Câu lạc bộ đá bóng qua lưới Việt – Úc.

Quá trình thành lập Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1946 - 1954)

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và thể thao (trước đó có Bộ Thanh niên và thể thao). Người chỉ thị cho: Nha thanh niên và thể thao xúc tiến chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh niên Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “kháng chiến và kiến quốc”.

Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

 1 

 
     
 
Thành đoàn Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 25 – Lê Mao – TP. Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 02383.598346
Email: thanhdoanvinh@gmail.com - Website: http://thanhdoanvinh.gov.vn
 
Facebook chat