Văn bản  |  Album ảnh  
VIDEO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.844572

Văn phòng - 0383.844572
Hôm nay: 739  - Tất cả: 3,925,032
 
 
Trang chủ | Thành đoàn Vinh | Bộ máy tổ chức

Thành đoàn Vinh tổ chức nghiên cứu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cấp Thành phố ít nhất 02 chuyên đề/năm, ngày 25/10/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức nghiên cứu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó, Em Nguyễn Phan Khánh Chi - Lớp 4C Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhThành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó em Minh Hằng – học sinh lớp 5G Trường Tiểu học Nghi Phú 2, Em đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhThành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó, Em Minh Châu – học sinh lớp 5H Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó, Em Nguyễn Hữu Phúc – học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Việt - Anh đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó, Em Mai Trường Hải – học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Thành đoàn Vinh: Tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thành phố đã phát động sâu rộng trong toàn thể thanh, thiếu niên thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh năng nổ, nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó, Em Nguyễn Đình Quốc Bảo – học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Nghi Ân đã đạt được nhiều thành tích cao học tập, các phong trào hoạt động của Trường, của lớp.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cửa Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cửa Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 1 

     
 
Thành đoàn Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 25 – Lê Mao – TP. Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 02383.598346
Email: thanhdoanvinh@gmail.com - Website: http://thanhdoanvinh.gov.vn
 
Facebook chat