Văn bản  |  Album ảnh  
VIDEO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.844572

Văn phòng - 0383.844572
Hôm nay: 36  - Tất cả: 3,357,909
 
 
| ĐIỀU LỆ ĐOÀN Bản in
 
Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú - Điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X
Tin đăng ngày:25/4/2014 - Xem: 16161
 

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chi đoàn, tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ X đã biểu quyết thông qua Điều lệ Đoàn, trong đó có nội dung quan trọng là việc quy định Đoàn viên có nhiệm vụ tham gia sinh hoạt nơi cư trú (Tại khoản 3, điều 2, Chương I – Điều lệ Đoàn khóa X).

Đối tượng Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú không chỉ là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học mà còn là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp; lực lượng vũ trang nhân dân đều tham gia sinh hoạt nơi cư trú, hoặc tạm trú có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Để làm tốt công tác quản lý và chất lượng sinh hoạt đoàn viên, ngày 31/7/2013 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 14 HD/TĐ, trong đó nêu rõ quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú.

Đối với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên – quản lý sổ đoàn viên (thực hiện việc giới thiệu): Ban Chấp hành chi đoàn thống kê danh sách đoàn viên, điền đầy đủ thông tin vào giấy giới thiệu (theo mẫu), đề nghị Đoàn cấp trên trực tiếp đóng dấu xác nhận giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc giới thiệu. Trường hợp có nhiều đoàn viên cư trú cùng một nơi, cùng một cơ sở Đoàn có thể giới thiệu bằng danh sách (theo mẫu). Danh sách được Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên đóng dấu xác nhận đề nghị tổ chức Đoàn nơi đoàn viên cư trú tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt. Chi đoàn, Đoàn cơ sở vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú của đơn vị khi đã thực hiện việc giới thiệu.

Đối với chi đoàn, Đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn nơi cư trú (thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt): Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tiếp nhận giấy giới thiệu của Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên; vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, có ý kiến trực tiếp vào giấy giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn phù hợp với địa bàn cư trú của đoàn viên. Chi đoàn nơi cư trú tiếp nhận đoàn viên, vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú và tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn theo quy định.

Đây là một nội dung thiết thực giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu tại nơi cư trú. Ngoài việc gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, các đoàn viên sẽ tuyên truyền, vận động gia đình và thanh thiếu nhi trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác tại nơi cư trú. Khi tham gia hoạt động đoàn trên địa bàn, đoàn viên được tổ chức đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động để phấn đấu trưởng thành; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn chủ động triển khai và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời có những kiến nghị kịp thời, qua đó xây dựng nền tảng vững chắc cho các chi đoàn đặc biệt là chi đoàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

 
Điều lệ Đoàn khác:
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (25/12/2014)
Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú - Điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X (25/4/2014)
     
 
Thành đoàn Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 25 – Lê Mao – TP. Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 02383.598346
Email: thanhdoanvinh@gmail.com - Website: http://thanhdoanvinh.gov.vn
 
Facebook chat